Οργανισμοί, Ινστιτούτα, Ιδρύματα
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας
Ίδρυμα Οικονομικής και Βιομηχανικής Έρευνας
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Iνστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Ωνάσειο Ίδρυμα
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)
Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας
Foundation for Economic and Industrial Research
Οργανισμός για την συνεργασία και την ανάπτυξη
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Επαγγελματικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Ελληνοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Πληροφοριών Για Επιχειρήσεις
Financing Innovation - Cordis EU
Business Angels - Ευρώπη
Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδας
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.-Ε.Σ.Υ.Δ.
E-business Forum
ΠΡΑΞΙΣ - Help Forward
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα
Πρόγραμμα Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά
Πρόγραμμα Ready4Growth για νεοσύστατες επιχειρήσεις Πληροφορικής
Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων
Εβδομαδιαία παρουσίαση των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων χρηματοδότησης (για μικρές επιχειρήσεις)
Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα από την σελίδα www.istoselides.gr
Κείμενα, εργαλεία και απόψεις για την επιχειρηματικότητα
Entrepreneurship Funding Guide - ALBA
Intellectual Property Rights Helpdesk