Για την μεταφορά του κάθε είδους φαγητού χρησιμοποιούνταν τα κλειδοπίνακα και τα κατσαρόλια.


 Το φαγητό "εκστρατείας" του γεωργού ήταν συνήθως στεγνό φαγητό όπως, πάντα τυρί ή βοστίνα (είχε το όνομα ενός απεχθούς Τούρκικου φόρου), ενίοτε πίττες, σπανίως αυγά και ουδέποτε ψητό κρέας.

α. Κλειδοπίνακο.Ήταν δύο ειδών

i.ξύλινο. Ήταν μάλλον… καπακοπίνακο παρά κλειδοπίνακο, κατάλληλο για μεταφορές, εντός τρουβά, ημιστερεών φαγώσιμων (τυρί κ.λ.π)

ii.βιομηχανικό. Ήταν όντως κλειδοπίνακο και μετέφερε οτιδήποτε φαγητό.

β. Κατσαρόλι.Ήταν κατάλληλο για μεταφορά στο χέρι οποιοδήποτε φαγητού. Συνήθως η θέση του, για λόγους πιθανών διαρροών, ήταν εκτός τρουβά.

i.χαλκωματένιο. Ήταν ο παλαιότερος τύπος κατσαρολιού.

ii.αλουμινένιο. Είναι ο νεώτερος και ο τελευταίος τύπος κατσαρολιού.