Τι εργαλεία χρησιμοποιούσαν για την εκτροφή των πτηνών.

    
    Όλα τα σπίτια είχαν, οπωσδήποτε, το κοτέτσι τους. Σε κάθε σπίτι-νοικοκυριό που έκλεινε και κλείνει, οι κότες έφευγαν και φεύγουν τελευταίες, μαζί με τους νοικοκυραίους. Το κοτέτσι, ειδικά στα παλιότερα σπίτια, ήταν ένα τρίγωνο πατάρι σε μια γωνιά του αχουριού και οι κότες με τις κοτόψειρες και τις κοτσιλιές τους, έκαναν τον βίο αβίωτο των άλλων ζώων, που συσταβλίζονταν στον μικρό χώρο του αχουριού. Στο αχούρι κατοικούσε μια πολυφυλετική κοινωνία όλων των κατοικίδιων ζώων.

α. Κουρήτος για τις κότες. Χρησιμοποιούταν για να πίνουν οι κότες νερό και ήταν συνήθως πέτρινος.

β. Φωλιά. Όταν το κοτέτσι βρισκόταν μέσα στο αχούρι, τότε οι φωλιές που γεννούσαν οι κότες ήταν οι παραθύρες και οι πολεμίστρες του υπογείου.